Współpraca

Wieloletnia współpraca Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego z podmiotami z sektora transportu jest jedną z głównych idei przyświecających utworzeniu Trans-LAB, co pozwala na wykonywanie różnego rodzaju opracowań i analiz na rzecz praktyki gospodarczej. Jednym ze wspomnianych celów laboratorium jest prowadzenie projektów badawczych oraz wsparcie sektora transportu we wdrażaniu innowacji i nowoczesnych rozwiązań w różnych sferach działalności przedsiębiorstw. Dużo uwagi poświęcamy nowoczesnym technologiom, możliwościom ich zastosowania oraz ciągłym procesom ich ulepszania.

 

 Współpraca

  • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Szczecinie;
  • Gmina Miasto Szczecin (i podległe jej spółki);
  • Gminy ościenne (m.in. Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo);
  • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego;
  • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie;
  • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych;
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny;
  • Akademia Morska;
  • Praktyka gospodarcza (różne gałęzie transportu).