Roadside Unit MC5600

Roadside Unit MC5600 jest to mobilne urządzenie służące detekcji ruchu dla różnych typów pojazdów (od rowerów po pojazdy ciężarowe). Urządzenie wyposażone jest w sensory umieszczone w pneumatycznych przewodach co umożliwia zliczanie pojazdów w oparciu o liczbę osi. Dodatkowo można uzyskać informacje o prędkości, rodzaju pojazdu czy też przerwach w ruchu.

Więcej informacji na stronie MetroCount.