Cele TransLab

Nowoczesne Laboratorium Badań nad Transportem i Zrównoważoną Mobilnością (Trans-LAB) spełnia dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich jest cel  naukowo- dydaktyczny natomiast drugi dotyczy współpracy i poprawy relacji między sferą nauki i praktyki. Cele te będą mogły być zrealizowane dzięki wyposażeniu Trans-LAB w najnowocześniejsze programy do modelowania, symulacji i prognozowania ruchu w transporcie, które można wykorzystywać dzięki wyposażeniu laboratorium w 32 stanowiska komputerowe.

 

Cele naukowo - dydaktyczne:

32 stanowiska komputerowe wyposażone w nowoczesne oprogramowanie pomocne w transporcie i logistyce.

  • programy pomocne w prowadzeniu przedmiotów z szeroko pojętego transportu (technologie, ekonomika, rachunek kosztów, mobilność itd.);
  • współpraca członków Katedry nad tworzeniem programów wspierających pracę dydaktyczną (np. gra transportowa);
  • udostępnianie nowoczesnych narzędzi i programów dla członków Koła Naukowego Transportu (możliwość poszerzania podstawowej wiedzy uzyskiwanej na zajęciach);
  • organizacja seminariów i warsztatów komputerowych dla studentów i osób spoza uczelni chcących poszerzać swoją wiedzę z zakresu transportu, modelowania ruchu, jego optymalizacji i podobnych zagadnień;
  • utworzenie studiów podyplomowych z zakresu szeroko rozumianego transportu (praca spedytora, kształcenie w kierunku uzyskanie licencji na wykonywanie przewozów, zarządzanie transportem, modelowanie ruchu, kształtowanie systemów transportowych itp.)

 

Cele badawcze:

  • wsparcie procesu przygotowania i realizacji prac naukowo-badawczych związanych z transportem dla pracowników wydziału;
  • wsparcie na etapie tworzenia prac doktorskich, habilitacyjnych i innych;
  • pomoc w realizacji grantów i projektów (również we współpracy z innymi laboratoriami);
  • możliwość rozwoju nowoczesnych modeli funkcjonowania transportu;
  • realizacja badań i analizy rynku (przewozy towarowe i pasażerskie).